Om webbplatsen

Uppgifter om tjänsteleverantören

Hornschuch-Markt GmbH 

Salinenstraße 1

74679 Weißbach

Tyskland


E-post: contact@bal-on.golf

Tel.: +49 511 6302 7676

 

Registrerad i Stuttgarts tingsrätts handelsregister: HRB 590 680

Företagsledning: Michael Hirt, Albert Ernst

VAT-nummer: DE 226594268

 

Ansvarig för webbplatsens innehåll

Redaktör: Björn Steckmann

Beneckealle 40

30419 Hannover, Tyskland

E-post: Marketing@bal-on.golf

 

Tvistlösning

Europeiska kommissionen tillhandahåller en plattform för tvistlösning på nätet på:

https://ec.europa.eu/consumers/odr

 

Du kan även be Allmänna reklamationsnämnden att pröva en eventuell tvist (Allmänna reklamationsnämnden – ARN, Box 174, 101 23 Stockholm, www.arn.se).

 

Vi är inte skyldiga att delta i utomrättsliga medlingsförfaranden hos medlingsorgan för konsumentärenden, och kommer inte att göra detta.