Integritetspolicy


1 Tillämpningsområde för denna information om dataskydd

Denna information om dataskydd gäller för behandlingen av dina personuppgifter i BAL.ON Golf-appen.

"Personuppgifter är all information om en identifierad eller identifierbar fysisk person. Du är identifierbar som person om du kan identifieras direkt (t.ex. genom ditt namn) eller indirekt (t.ex. genom en e-postalias) med denna information.

"Behandling: varje åtgärd eller serie av åtgärder som beträffande personuppgifter, oavsett om det sker på automatisk väg eller inte.


2 Personuppgiftsansvarig

Den personuppgiftsansvarige (nedan även "vi" eller "oss") för dina personuppgifter som behandlas i vår app är

Benecke-Kaliko AG

Beneckeallee 40

30419 Hannover, Tyskland

E-post: contact@bal-on.golf


3 Förfrågningar om dataskydd

Om du har några frågor om dataskydd eller datasäkerhet kan du kontakta vårt dataskyddsombud genom att skriva till Continental AG, Vahrenwalder Straße 9, 30165 Hannover, Tyskland, eller genom att skicka ett e-postmeddelande till dataprotection@conti.de.


4 Ändamål och rättsliga grunder för behandlingen av dina personuppgifter

4.1      Behandling i appen

Ändamålen med databehandlingen i vår app förklaras nedan.

Typ av uppgifter

Ändamål med behandlingen

Rättslig grund

Förväntad lagringstid

1. Registrering av användarkonto

För att kunna använda BAL.ON-appen måste du skapa ett kundkonto. Följande uppgifter kommer att behandlas:

§ E-post

§ Lösenord

§ Användar-ID

Dessutom kan du frivilligt lämna följande ytterligare uppgifter:

§ Namn

§ Telefon

§ Födelsedag

§ Skosulans storlek

§ Vikt

§ Storlek

§ Vänster-/högerhänt

§ Golf handikapp

§ Svingrelaterad information som samlas in via appen och BAL.ON Kit

 

§ Användning av BAL.ON App / individuell utvärdering av BAL.ON Kit-data som överförs till BAL.ON App.

§ Förbättra utvärderingsresultaten.

§ Individualisering av profilen och förbättring av användarupplevelsen.

§ På begäran av den berörda personen, överföring till och utvärdering av en golftränare med hjälp av BAL.ON Academy-appen.

Art. 6.1 b i EU:s dataskyddsförordning (”GDPR”) (åtgärder innan ett avtal ingås, fullgörande av ett avtal).

 

Vi lagrar registreringsuppgifterna för ditt användarkonto tills du raderar ditt konto eller vi raderar det på grund av inaktivitet i över ett år och i den mån inga andra lagringsändamål strider mot detta.

2. Kontakta Benecke-Kaliko AG

§ Ditt meddelande

§ Namn

§ E-post

Du kan kontakta oss via vårt kontaktformulär.

För att behandla och, om nödvändigt, utföra din begäran och för att kommunicera med dig via kontaktformuläret.

Artikel 6.1 a i GDPR (samtycke).

Du kan när som helst återkalla ditt samtycke med verkan för framtiden.

§ Tills ditt samtycke återkallas, annars tills din begäran har behandlats.

Vi förutsätter att ärendet har behandlats slutgiltigt när omständigheterna tyder på att den aktuella frågan har klargjorts slutgiltigt.

§ Om vi behandlar din begäran och det finns en annan rättslig grund (t.ex. fullgörande av ett avtal) kan vi lagra dina uppgifter under den tid som detta andra syfte gäller.

3. Nyhetsbrev

§ Ditt meddelande

§ Namn

§ E-post

Du kan registrera dig för att prenumerera på vårt nyhetsbrev och få attraktiva produkterbjudanden och information om våra produkter.

Skicka ett nyhetsbrev som publiceras med jämna mellanrum (1 gång per månad) med intressanta nyheter om våra produkter, evenemang och vårt företag (nya produkter etc.).

Art. 6.1 a i GDPR (samtycke).

Du kan när som helst återkalla ditt samtycke med verkan för framtiden.

 

§ Tills du återkallar ditt samtycke.

 

4.2      Överföring av uppgifter till tjänsteleverantörer

Inom ramen för den ovan nämnda databehandlingen överför vi uppgifter till de tjänsteleverantörer som anges nedan:

Tjänsteleverantör

Adress

Informationsfabriken (IN-FAB) GmbH

Albersloher Weg 10c, 48155 Münster, Tyskland

Hafven GmbH & Co KG

Kopernikusstr. 14, 30167 Hannover, Tyskland

Amazon Web Services Deutschland GmbH

Domagkstr. 28, 80807 München, Tyskland

ContiTech - Innovation, Business Development & Digital Solutions

Hannoversche Str. 100, 21079 Hamburg, Tyskland

CodeCraft Technologies Pvt Ltd

No. 106, SSS Serene, 3rd Floor, 4th C Cross, Koramangala Industrial Layout, 5th Block, Bengaluru, Karnataka 560095, Indien

Addepto

Bukowińska 22A, 02-703 Warszawa, Polen

Department of Health and Human Performance of the Poytechnic University of Madrid

c/ Rammiro de Maeztu 7, 28040 Madrid, Spanien

 

Tjänsteleverantörerna behandlar dina uppgifter som våra personuppgiftsbiträden på grundval av ett motsvarande personuppgiftsbiträdesavtal. Om tjänsteleverantörerna har sitt säte utanför det Europeiska ekonomiska samarbetsområdet sker överföringen på grundval av de standardavtalsklausuler som EU-kommissionen tillhandahåller samt ytterligare tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda dina uppgifter.


5 Användning av cookies i appen

Cookies används i vår app.

En cookie är en liten datafil som lagras på din slutenhet. Cookies används för att analysera användarnas intresse och för att göra vår app mer användarvänlig. I princip kan du också använda appen utan cookies. Om du vill använda alla funktioner i vår app på ett så användarvänligt sätt som möjligt bör du dock acceptera de cookies som gör det möjligt att använda vissa funktioner eller tillhandahålla komfortfunktioner. Syftet med de cookies som vi använder visas i följande lista.

Om cookies inte är tekniskt nödvändiga ber vi om ditt samtycke innan vi sparar cookies. Du kan när som helst inaktivera och radera tekniskt onödiga cookies i appinställningarna.

Du kan se och avaktivera de cookies som för närvarande är aktiverade i inställningarna i vår app.

5.1      Tekniskt nödvändiga cookies

Dessa cookies är tekniskt nödvändiga för att tillhandahålla följande kärnfunktioner i appen och kan inte inaktiveras av dig:

·        Visa innehållet i appen

·        Anonymisering av IP-adresser i loggfiler

·        Status för samtycke till cookies

·        Verifiera och identifiera användare

·        Frontend-inloggning för undersidor med åtkomstbegränsningar

Se appens riktlinjer för cookies och verktyg för samtycke till cookies för att se vilka specifika tekniskt nödvändiga cookies som används. De visas för dig när du startar appen för första gången och efter din registrering kan du kontrollera dem när som helst efter inloggning under Alternativ - Dokument - Cookies.

Den rättsliga grunden för lagring av cookies är 25 § 2 st. i den tyska lagen om reglering av dataskydd och personlig integritet inom telekommunikation och telemedier (TTDSG). Den rättsliga grunden för behandlingen av personuppgifter baserat på cookies är artikel 6.1 f i GDPR. Vårt legitima intresse är att tillhandahålla dig funktionerna i vår app.

5.2      Cookies för analysändamål och prestanda

Andra, tekniskt sett onödiga cookies används för att göra vissa komfortfunktioner tillgängliga för dig, för att mäta appens prestanda och användarnas beteende eller för att använda tredjepartstjänster. Dessa är dock inte absolut nödvändiga för tillhandahållandet av appen och måste därför aktiveras av dig självständigt i Cookie Consent Tool. Detta visas för dig när du startar appen för första gången och efter din registrering kan du öppna det när som helst efter inloggning under Alternativ - Dokument - Cookies. Den rättsliga grunden för lagring av cookies som inte är tekniskt nödvändiga är § 25.1 i TTDSG.

För kompletterande information om databehandling i samband med enskilda cookies hänvisas till informationen i riktlinjerna för cookies och verktyget för samtycke till cookies. Dessa visas för dig när du startar appen för första gången och efter din registrering kan du öppna dem när som helst efter inloggning under Alternativ - Dokument - Cookies. Dessutom kan du hitta kompletterande information om respektive tjänster i denna sekretesspolicy.


6 Radering av dina personuppgifter

Dina personuppgifter kommer endast att behandlas så länge som de behandlingsändamål som anges i punkt 4 existerar. Dessutom finns det dock ytterligare skyldigheter att bevara uppgifter eller rättsliga grunder som gör det nödvändigt med längre behandling.

6.1      Lagstadgade lagringsperioder

Dina personuppgifter lagras i den mån det finns lagstadgade lagringstider, särskilt inom ramen för lagringstiderna enligt 147 § i den tyska skattelagstiftningen (AO), som föreskriver en lagringstid på sex år för handels- och affärsbrev, inklusive e-post, och tio år för bokföringsverifikationer (t.ex. fakturor), samt inom ramen för 257 § i den tyska handelslagen (HGB), som föreskriver en motsvarande lagringstid på sex eller tio år. Rättslig grund: Art. 6.1 c i GDPR (rättslig förpliktelse).

6.2      Preskriptionstider

Dina personuppgifter kan dessutom lagras för att bevara bevis för att hävda eller försvara sig mot rättsliga anspråk inom ramen för preskriptionstidsreglerna.


7 Mottagare

Dina personuppgifter kan överföras till följande kategorier av mottagare:

§ Tredje parter som tillhandahåller avtalsenliga tjänster för vår räkning och som stöder oss i tillhandahållandet av våra tjänster, t.ex. transportföretag;

§ Om du aktiverar den här funktionen (mot en avgift, om tillämpligt) kommer dina uppgifter att överföras till en golftränare vid BAL.ON Academy för utvärdering och coachning;

§ Närstående företag i enlighet med de bindande företagsbestämmelserna;

§ Leverantörer som får uppgifter i syfte att ordna och tillhandahålla tjänster (t.ex. Trakken GmbH, Zirkusweg 1, 20359 Hamburg, Tyskland som genomförandepartner);

§ Försäkringspartner till Benecke-Kaliko AG;

§ Myndigheter (t.ex. skattemyndigheter);

§ Advokater och domstolar vid rättsliga tvister.


8 Nödvändigheten av att lämna dina personuppgifter

Enligt våra allmänna villkor är du avtalsmässigt skyldig att lämna de personuppgifter som krävs för att ingå ett avtal (avsnitt 1 och 2 under punkt 4.1 i denna information om dataskydd) om du vill använda dig av våra tjänster som erbjuds i appen.

Om du inte lämnar de nödvändiga personuppgifterna kan vi inte ingå ett avtal med dig eller tillhandahålla dig några tjänster.

Om det inte är nödvändigt att lämna personuppgifter och du inte lämnar dem, kommer vi dockinte att kunna ge dig någon särskild eller individuell information (t.ex. kommer vi inte att kunna besvara eller behandla förfrågningar eller klagomål som du kan ha skickat till oss eller skicka ett nyhetsbrev till dig).


9 Överföring av dina personuppgifter till tredje land

Dina personuppgifter behandlas på servrar som omfattas av GDPR:s tillämpningsområde (inom EU/EES). Överföring till tredje land sker i princip inte, om inte annat uttryckligen anges i denna information om dataskydd.


10 Firebase

Vi använder Firebase-tjänsterna som beskrivs nedan i vår app och som tillhandahålls av Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland ("Google").

10.1   Dynamiska länkar

Dynamiska länkar är en tjänst från Google som möjliggör djupa länkar till en app. Detta gör det möjligt för oss att ta dig till ett specifikt område i appen via en länk för att visa innehåll direkt i appen och skicka information till appen.

Dynamiska länkar använder enhetsspecifikationer och IP-adresser i iOS för att öppna nyinstallerade appar på en specifik sida eller i ett specifikt sammanhang. Dessa enhetsspecifikationer och IP-adresser lagras endast tillfälligt för att tjänsten ska kunna köras.

Vi använder endast uppgifterna i denna tjänst för att tillhandahålla innehåll i appen.

Rättslig grund: Artikel 6.1 f i GDPR (legitimt intresse: korrekt och bekvämt tillhandahållande av innehåll).

10.2   Analytics for Firebase

Google Analytics for Firebase är en tjänst från Google som tillhandahåller händelserapporter för att hjälpa oss att förstå hur användarna interagerar med vår app. Tjänsten ger oss insikter om appanvändning och användarengagemang och hjälper oss att förstå våra användares beteende så att vi kan fatta välgrundade beslut om appmarknadsföring och optimering av prestanda.

Analytics for Firebase behandlar följande kategorier av uppgifter:

·        Antal användare och sessioner

·        Sessionens längd

·        Operativsystem

·        Enhetsmodeller

·        Region

·        Första starter

·        Utföranden av appar

·        Uppdateringar av appen

·        Inköp i appen

Ovanstående information kommer inte att kopplas till ditt användarkonto, så vi kommer inte att identifiera dig som användare med uppgifterna.

Analytics for Firebase behåller vissa data som är kopplade till annonserings-ID:n (t.ex. Apples Identifier for Advertisers och Identifier for Vendors, Androids annonserings-ID) i 60 dagar och behåller aggregerade rapporter utan automatisk utgång. Lagring av data på användarnivå, inklusive konverteringar, är fastställd till upp till två månader. För alla andra händelsedata är lagringstiden två månader.

Vi använder dessa uppgifter enbart för att förstå beteendet hos alla våra användare i pseudonymiserad form för att förbättra appen och relaterade tjänster och andra fördelar.

I Analytics for Firebase registreras dina interaktioner som besökare i vår app främst med hjälp av cookies. För mer information om cookies, se punkt 5.2.1.

Den rättsliga grunden för behandlingen av dina personuppgifter inom ramen för Analytics for Firebase är ditt samtycke enligt artikel 6.1 a i GDPR, som vi begär via inställningen.

10.2.1   Återkallande av ditt samtycke

Du kan när som helst återkalla ditt samtycke till behandling av dina personuppgifter inom ramen för Google Analytics med framtida verkan genom att avaktivera Analytics for Firebase i inställningarna i vår app.

10.2.2   Bearbetning av jobb

Vi har ingått ett personuppgiftsbiträdesavtal med Google, som du kan se här: Firebase Data processing and Security Terms.

10.2.3   Mer information om Analytics

Mer information om hur Google Analytics hanterar användardata finns i Googles dataskyddspolicy för Google Analytics.

10.3   Överföring av personuppgifter till tredje land

Enligt Google körs Firebase-tjänsterna på Googles globala infrastruktur. Dina uppgifter behandlas i Firebase-tjänsterna och kan också överföras av Google till tredje land (länder utanför EU/EES, t.ex. USA). I dessa tredjeländer kan det, trots att plattformarna använder lämpliga skyddsåtgärder, vara omöjligt att garantera en adekvat skyddsnivå och du kan kanske inte utöva dina dataskyddsrättigheter enligt GDPR eller inte i samma utsträckning. Det kan finnas en risk för att inspelningarna kan användas av statliga myndigheter för andra ändamål (t.ex. av säkerhetsmyndigheter för att bekämpa terrorism) på grund av lagar eller rättslig praxis i tredjeländer.

Om uppgifter överförs till tredje land använder Google de så kallade standardavtalsklausulerna. Med detta avtal förbinder sig Google att följa den dataskyddsnivå som garanteras av GDPR vid behandling i tredje land. Avtalet har sin grund i ett beslut av EU-kommissionen, enligt vilket oförändrad användning av detta avtal utgör lämpliga garantier för databehandling i tredjeländer. EU-kommissionens motsvarande beslut och standardavtalsklausulerna finns här.

När vi använder tjänsterna strävar vi dock efter att i möjligaste mån behandla uppgifterna i europeiska datacenter.

10.4   Mer information om Firebase

Mer information om dataskydd och datasäkerhet i Firebase finns här.


11 Google Tag Manager

 I den här appen använder vi Google Tag Manager från Google Ireland Limited, som är registrerat och verksamt enligt irländsk lag (registrerat nummer: 368047), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland, "Google").

Google Tag Manager hanterar och implementerar endast taggar. Detta innebär att inga cookies används av Google Tag Manager och att inga personuppgifter samlas in. De uppgifter som behandlas av Google Tag Manager innehåller inga användar-IP-adresser eller användarspecifika identifierare som kan kopplas till en specifik person. Förutom uppgifterna i standardloggar för HTTP-förfrågningar, som alla raderas inom 14 dagar efter mottagandet, samlar Google Tag Manager inte in, lagrar eller delar någon information om besökare till våra kunders fastigheter, inklusive besökta webbadresser.

Mer information om Google Tag Manager finns på https://www.google.com/analytics/terms/tag-manager/ och https://support.google.com/tagmanager/answer/9323295?hl=en.


12 ”Single-Sign-On”-inloggning (kommer snart att införas)

”Single-Sign-On" eller "Single-Sign-On-registrering” eller ”-autentisering" är förfaranden som gör att du kan registrera dig i vår app med hjälp av ett användarkonto hos en leverantör av Single-Sign-On-förfaranden (t.ex. ett socialt nätverk). Förutsättningen för autentisering genom Single-Sign-On är att du är registrerad hos respektive leverantör av Single-Sign-On och anger de nödvändiga åtkomstuppgifterna i det onlineformulär som tillhandahålls för detta ändamål, eller att du redan är registrerad hos leverantören av Single-Sign-On och bekräftar registreringen av Single-Sign-On via en knapp.

Autentisering sker direkt med respektive leverantör av Single-Sign-On. I samband med en sådan autentisering får vi ett användar-ID med information om att du är inloggad under detta användar-ID hos respektive leverantör av Single-Sign-On och ett ID som inte kan användas av oss i andra syften (så kallat "User Handle"). Huruvida ytterligare uppgifter överförs till oss beror enbart på det förfarande för Single-Sign-Sn som används, på de dataframställningar som valts i samband med autentiseringen och även på vilka uppgifter du har lämnat ut i sekretess- eller andra inställningar för användarkontot hos leverantören av Single-Sign-On. Beroende på leverantören av Single-Sign-On och ditt val kan detta vara olika uppgifter, vanligtvis e-postadress och användarnamn. Lösenordet som anges som en del av proceduren för enkel inloggning hos leverantören av enkel inloggning är varken synligt för oss eller lagras av oss.

Du ombeds notera att dina uppgifter som lagras hos oss automatiskt kan matchas med deras användarkonto hos leverantören av Single-Sign-On, men detta är inte alltid möjligt eller faktiskt gjort. Om användarnas e-postadresser till exempel ändras måste de ändra dem manuellt i sitt användarkonto hos oss.

Den rättsliga grunden för vår behandling av dina uppgifter vid användning av en registrering med en enda inloggning är artikel 6.1 f i GDPR och, i detta avseende, ett legitimt intresse från vår sida att eventuellt erbjuda dig en enklare typ av registrering och inloggning.

Använda tjänster och tjänsteleverantörer:

§ Facebook Single-Sign-On: Tjänsteleverantör: Meta Platforms Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irland. Dataskyddspolicy: https://www.facebook.com/about/privacy; 

§ Google Single-Sign-On: Tjänsteleverantör: Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland, webbplats: https://www.google.de; integritetspolicy: https://policies.google.com/privacy;

§ Apple Single-Sign-On: Tjänsteleverantör: Apple Inc. Infinity Loop, Cupertino, CA 95014. Integritetspolicy: https://www.apple.com/se/legal/privacy/se/


13 Tillhandahållande av online-erbjudandet och webbhotell

Data och information samlas automatiskt in från appanvändarnas system och lagras i serverns loggfiler. Denna lagring omfattar

§ operativsystemet,

§ datum och tid för serverbegäran,

§ antalet besök,

§ vistelsetiden.

§ Användarens IP-adress anonymiseras innan den lagras.

Lagringen av IP-adresser pågår i trettio (30) dagar. Den rättsliga grunden för behandlingen är artikel 6.1 f i GDPR. Det legitima intresset för att behandla IP-adressen är att möjliggöra kommunikation mellan vår server och din slutenhet samt att säkerställa den allmänna funktionaliteten hos vår app för att kunna spåra attacker mot våra system. Behandlingen av övriga uppgifter tjänar till att skapa statistik.

Hosting-tjänster via en tredjepartsleverantör

Vi använder en tredjepartsleverantör som personuppgiftsbiträde för att tillhandahålla de tjänster som krävs för appen. För detta ändamål har vi ingått ett personuppgiftsbiträdesavtal med hostingleverantören. Detta tjänar till att skydda våra legitima intressen i enlighet med artikel 6.1 f i GDPR i en korrekt presentation av vårt erbjudande. Alla uppgifter som samlas in när du använder appen enligt beskrivningen lagras på dess servrar. Behandling på andra servrar sker endast inom de ramar som förklaras här.

Vår hostingleverantör är:

Amazon Web Services Deutschland GmbH, Domagkstr. 28, 80807 München, Tyskland


14 Dina rättigheter i samband med dina personuppgifter

GDPR ger dig olika rättigheter i förhållande till dina personuppgifter, som vi kortfattat förklarar nedan.

§ Rätt till information

Du kan begära information om huruvida dina personuppgifter behandlas. Om så är fallet kan du begära ytterligare information, särskilt om ändamålet med behandlingen, vilka kategorier av personuppgifter som behandlas, mottagarna, lagringsperioden eller, om detta inte är möjligt, kriterierna för att fastställa perioden, samt ytterligare information.

Du kan begära att få en kopia av dina personuppgifter, som vid begäran kommer att lämnas till dig via e-post i ett vanligt elektroniskt format, förutsatt att detta inte påverkar andra personers rättigheter eller friheter. För att göra det, ange exakt vilka uppgifter du vill ha.

§ Rättelse

Du kan omedelbart begära rättelse av felaktiga personuppgifter om dig och komplettering av ofullständiga personuppgifter.

§ Radering

Du har rätt att begära att dina personuppgifter raderas, särskilt om uppgifterna inte längre är nödvändiga för de ändamål för vilka de behandlades. Dina uppgifter raderas omedelbart om inte ett undantag gäller och dina uppgifter kan fortsätta att lagras. Detta gäller till exempel om det finns en skyldighet att lagra uppgifterna av skatte- eller handelsrättsliga skäl. I detta fall begränsas behandlingen och sker endast för detta ändamål.

§ Begränsning av behandlingen

Du kan begära att behandlingen av dina personuppgifter begränsas, särskilt om

­      du bestrider deras riktighet och uppgifterna kontrolleras,

­      behandlingen är olaglig och du motsätter dig raderingen,

­      uppgifterna inte längre behövs, men du behöver dem för att hävda, utöva eller försvara rättsliga anspråk, eller

­      du har invänt mot behandlingen.

Om avtalet begränsas får dina personuppgifter i princip endast lagras och i synnerhet endast behandlas med ditt samtycke eller för att hävda eller utöva eller försvara sig mot rättsliga anspråk.

§ Dataportabilitet

Du kan begära att få de personuppgifter om dig som du har lämnat i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format så att du kan överföra dem till en annan personuppgiftsansvarig. Du har också rätt att få dessa uppgifter överförda direkt till en annan personuppgiftsansvarig. Förutsättningen för denna rätt är dock att behandlingen av dina uppgifter grundar sig på samtycke, genomförande av åtgärder innan ett avtal ingås eller fullgörande av ett avtal.

§ Invändning

Du kan invända mot behandlingen av personuppgifter om dig om behandlingen grundar sig på ett berättigat intresse (artikel 6.1 f i GDPR). Du har också rätt att invända mot direktreklam (t.ex. utskick av nyhetsbrev), inklusive eventuell profilering som kan vara förknippad med detta. Uppgifterna kommer då inte längre att behandlas om inte tvingande skäl för behandlingen bevisas.

§ Återkallande av samtycke till personuppgiftsbehandling

Om du har gett ditt samtycke till behandlingen av dina personuppgifter kan du när som helst återkalla detta samtycke. All behandling som har ägt rum fram till tidpunkten för återkallelsen påverkas inte av återkallelsen.

§ Tillvaratagande av dina rättigheter

Om du vill utöva de rättigheter som beskrivs ovan kan du kontakta oss som personuppgiftsansvarig (punkt 2).

§ Rätten att inge klagomål till en tillsynsmyndighet

Du har rätt att inge klagomål till en behörig dataskyddsmyndighet.

Om du har några frågor eller klagomål, vänligen kontakta oss direkt först (se punkt 2) - ditt problem kan säkert lösas till din belåtenhet.


15 Ändringar i denna information om dataskydd

Denna information om dataskydd kommer att uppdateras då och då, och alla ändringar eller tillägg kommer att publiceras här. Vi rekommenderar därför att du kontrollerar den här sidan regelbundet.

 

Tack för att du läser den här informationen om dataskydd.

 

Status: Maj 2023